محصولات

Netzwerk-Videorecorder
ضبط کننده(های) تصویر تحت شبکه
Netzwerkkameras
دوربین(های) تحت شبکه
HD-TVI
محصولات HD-TVI
Security-Monitore
مانیتورهای امنیتی
Software-Lösungen
راهکارهای نرم افزاری
Zubehör
لوازم جانبی

مطالعات موردی

بیشتر بدانید >
  • IDIS HD hits new heights for Mountain Rescue team
  • IDIS delivers recipe for success
  • Famous fashion house updates its logistics wardrobe with IDIS Smart UX surveillance
  • Snap Fitness 24/7 works out with IDIS IP surveillance