محصولات

ضبط کننده(های) تصویر تحت شبکه
ضبط کننده(های) تصویر تحت شبکه
دوربین(های) تحت شبکه
دوربین(های) تحت شبکه
محصولات HD-TVI
محصولات HD-TVI
مانیتورهای امنیتی
مانیتورهای امنیتی
راهکارهای نرم افزاری
راهکارهای نرم افزاری
لوازم جانبی
لوازم جانبی

مطالعات موردی

بیشتر بدانید >
  • IDIS ensures fraud prevention for institutional automotive exams
  • IDIS Ensures Theme Park Security with Latest CCTV Technology
  • IDIS is Mission-Critical Partner for Leading Middle East Jeweller
  • IDIS Quality Enhances Awareness and Capability for Texas Community