محصولات

ضبط کننده(های) تصویر تحت شبکه
ضبط کننده(های) تصویر تحت شبکه
دوربین(های) تحت شبکه
دوربین(های) تحت شبکه
محصولات HD-TVI
محصولات HD-TVI
مانیتورهای امنیتی
مانیتورهای امنیتی
راهکارهای نرم افزاری
راهکارهای نرم افزاری
لوازم جانبی
لوازم جانبی

مطالعات موردی

بیشتر بدانید >
  • IDIS Quality Enhances Awareness and Capability for Texas Community
  • IDIS secures iconic London community
  • IDIS Delivers SB 507 Compliant Video Surveillance Solution for Texas School System
  • IDIS HD hits new heights for Mountain Rescue team