پورتال همکاران

پیشرفت به کمک هکاران

HOMEهمکاران

آیدیس یک سازمان جهانی است که با بیش از 50 کشور همکاری مینماید و بیش از 100 شریک در دنیا دارد، بیش از 50 درصد از کسب و کار ما بطور مستقیم از طریق شرکا و فروش آنها است.

در طی 20 سال گذشته، IDIS همکاری نزدیکی با شرکت های بین المللی تجهیزات امنیتی بین المللی ایجاد کرده است. با بیش از 2 میلیون دستگاه نصب شده در سرتاسر جهان و بیش از 16.5 میلیون دوربین که از تکنولوژی آیدیس استفاده میکنند. راهکارهای نظارت مجتمع شده ما در حال حاضر در بخش فروشگاهی، بانکی و مالی , و اعتباری، آموزشی، تولیدی و بهداشتی نصب و اجرا می شود.

راهکارهای نظارتی نسل بعدی IDIS چشم انداز روشنی برای سیستمهای نظارت دارد تا از مردم، اموال و دارایی های آنها از طریق تکنولوژی انعطاف پذیر و مقرون به صرفه همراه با عملکرد بی نظیر و کیفیت عالی محافظت کنند.


Enter the IDIS partner portal
پورتال همکاران آیدیس برای کانال همکاران آیدیس در دسترس است.