راه حل فوق العاده
4k آیدیس


محصولات 4k آیدیس مجموعه ای از یک راه حل جامع
با عملکرد بالا از فن آوری
4k فراهم میکند.

خانهراهکارهاراه حل فوق العاده 4k آیدیس

راه حل فوق العاده 4k آیدیس NVR 4k آیدیس ·دوربین 4k آیدیس · مانیتور 4k آیدیس

محصولات 4k آیدیس مجموعه ای از یک راه حل جامع با عملکرد بالا از فن آوری 4k فراهم میکند. طراحی شده، فرایند توسعه و
تولید در یک مجموعه انجام میشود. آیدیس ارائه نظارت دقیق تر و واضح تر برای تجزیه و تحلیل قدرتمند تصویر ارائه میدهد.
  • مقرون به صرفه: کاهش هزینه های متحمل شده توسط سازگاری و ارتباط بین محصولات را فراهم میکند.
  • با ثبات و امن: 4K NVR آیدیس امن تر و انعطاف پذیر تر از نرم افزار سیستم عامل PC میباشد.
  • اثبات آینده: 4K NVR آیدیس تا تصاویر 8k را از طریق H.265 پشتیبانی میکند (تا 35 مگابایت)