Failover
هوشمند


وقتی ارتباط بین دوربین های IP یا NVR قطع شود، کارت SD دوربینها بطور موقت شروع به ضبط میکنند

خانهتکنولوژیعیب یابی هوشمند

چرا عیب یابی هوشمند آیدیس ؟

وقتی ارتباط بین دوربین های IP یا NVR قطع شود، کارت SD دوربینها بطور موقت شروع به ضبط میکنند و به طور خودکار پس از رفع عیب، اطلاعات را به NVR انتقال میدهد..
ضبط بدون نسوخ
وقتی ارتباط بین دوربین های IP یا NVR قطع شود، کارت SD دوربینها بطور موقت شروع به ضبط میکنند. به محض این که اتصال دوربین به NVR مجددا برقرار شد، ضبط NVR از سر گرفته میشود. بهتر است، این فیلم از کارت SD دوربین به NVR انتقال پیدا کند.
ذخیره سازی هوشمند 24 ساعته
کارت SD 32 گیگ در یک مشخصات از پیش تنظیم شده تا 50 درصد از ظرفیت کارت استفاده شود، ضبط میکند. و پس از آن دوربین IP به طور خودکار ضبط پروفایل را تا 24 ساعت ضبط میکند.
دوربینهای دارای قابلیت Failover هوشمند
DC-B1103
DC-B1203
DC-B1303
DC-D1123
DC-D1123R
DC-D1123W
DC-D1123WR
DC-D1223
DC-D1223F
DC-D1223FR
DC-D1223R
DC-D1223W
مشاهده بیشتر